دسته‌ها
Uncategorized

تذکر کلیدی رئیس پیشین اموال تملیکی درخصوص چالش رسوب کالا/ با اتصال سامانه‌ها هیچ کالایی بیش از 5 ماه دپو نمی‌شد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امین ‌‌‌‌دلیری‌ درمکاتبه‌با وزیر اقتصاد تاکیدکرد، با اتصال سامانه‌های گمرک، سازمان بنادر واموال تملیکی هیچ کالایی نباید بیش از 5ماه در بنادر و گمرکات کشور دپو شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در این مکاتبه آمده است،

ضمن‌ارسال” خلاصه گزارش بررسی نحوه اجرای بخش پنجم قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای متروکه توسط دستگاههای متولی باتوجه به مشکلات اقتصادی کشورکه در این برهه از زمان رسوب کالا در بنادر وگمرکات کشور از حالت عادی خود خارج شده واز طرف دیگر عدم عرضه آن در بازار مصرف ، مزید برعلت مشکلات اقتصادی گردیده ، از اهمیت زیادی برخوردار است .

لذا لازم می دانم مطالبی را در همین رابطه به استحضار برسانم : یکی ازکارهای مهم وکلیدی در راه مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا ، تبادل اطلاعات فیمابین سازمانهای مرتبط درامر ورود کالا ومبارزه با قاچاق کالا وارز از طریق استقرار سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات است. این مهم در جهت رفع مشکلات مبتلابه کالاهای وارداتی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادرو گمرک وممیزی وتفکیک کلاهای وارداتی از قاچاق ، در سالهای گذشته به رغم تلاش وپیگیریهای سازمان اموال تملیکی برای ایجاد سامانه تبادل یکپارچه تبادل اطلاعات فیمابین سازمانهای مرتبط ، ولی به علت مقاومت برخی از سازمانهای مرتبط متأسفانه مغفول مانده است . لذا فرصت را مغتنم شمرده ، مواردی از زوایای آشکار و پنهان این امر را تبیین نمایم. به ظن وگمان یقین ، سروسامان دادن به این معضل اقتصادی ، درشرایط فعلی می تواند بسیاری از نیازهای کشور به کالاههای اساسی وضروری را برطرف کرده وآرامش نسبی بر التهابات بازار بر قرار نماید. ضمن اینکه کالاهای رسوبی در بنادر وگمرک تعیین تکلیف شده واز این طریق درآمد قابل توجهی با ورود کالا به مبادی گمرک و ترخیص آن از گمرک ویا فروش کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی نصیب خزانه کشور خواهد شد . حال خلاصه ای از موارد ذکر شده به استحضار می رسد تا با توجه به روحیه ای که از جنابعالی سراغ دارم دستور رسیدگی وپیگیری لازم در این برهه زمانی حساس که در شرایطی که کشودریک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد صادروگامهای استواری باالتفات‌به شناخت مسأله ،بدون فوت وقت ، برداشته شود. به ویژه اینکه برخی از سازمانهای مرتبط دراین حلقه ( گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی ومناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ) تحت مسؤلیت جنابعالی هستند .

الف- طبق ماده 3 قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 ” کنترل ونظارت بر امرعبور کالا در قلمروکشور با گمرک جمهوری اسلامی است ” را مورد تأکید قرار داده است. به عبارت دیگر ورود وخروج هر گونه کالا به غیر از مبادی ورودی گمرکی تخلف محسوب شده و در زمره کالاهای قاچاق محسوب می شود. ونیزاعلام اظهارنامه کالاهای متروکه وضبطی با گمرک است.

ب- ازطرف دیگر کالاهای وارداتی به همراه مانیفست آن از کشور مبدأ ابتدا در بنادر کشوربارگیری شده و کالاهای بارگیری شده با کلیه مشخصات آنها می بایست به گمرک اعلام شود.

ج- طبق بند پ ماده 3 قانون امورگمرکی ، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی وبررسی اسناد ترخیص به منظوراحراز صحت شرایط ترخیص ووصول کسردریافتی یا استرداد اضافه دریافتی با گمرک است.

د- به استناد ماده 24 قادون امورگمرکی ، مدت مجاز نگهداری کالا درانبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا 3 ماه می باشد وبا تشخیص گمرک این مدت تا دو ماه قابل تمدید است. ونیز بر اساس ماده 33 قانون امور گمرکی ” کالای متروکه ،ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک ، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسؤل فروش کالای متروکه ، ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد. ” وهمچنین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دراختیار مسؤل این مناطق است.

ه- طبق ماده 34 قانون امور گمرکی و تبصره ذیل ماده مزبور مرجع تحویل گیرنده کالا مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار ،تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفادماده 24قانون امور گمری در ظهر قبض انبار مشخص نماید. همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار، تکلیف کالاهای وارداتی را معلوم کرده است و هیچگونه جای شک ، شبهه ، تردید وتفسیری برای سازمانهای ذیربط مجری قانون باقی نگذاشته است . اما چرا کالا در بنادر و گمرک رسوب می کند و مشکل در کجا است؟ البته باید اذعان نمود این مشکل و نقیصه را در عدم تبادل اطلاعات کالایی باید جستجو کرد. سهل انگاری و تسامح تا پنهان کاری عمدی اطلاعات، دلیل عدم اقدام به موقع برای تعیین تکلیف کالا پس از ورود است.

و- درگزارش مورد نظر امده است، به رغم انقضای مهلت قانونی ، میزان 787 میلیون تن کالا به ارزش 52،318،064 میلیون ریال در انبارها و محوطه تحویل و نگهداری کالا در بنادر مختلف کشور رسوب کرده است. درحالی که وفق مواد قانونی ، سازمان بنادر و امور کشتیرانی موظف بود نسبت به اعلام فهرست کالای منقضی شده و تحویل ان به گمرک اقدام نماید. قابل توجه است طبق اطلاعات مندرج در گزارش مورد اشاره، میزان کالاهای کانتینری از نظر وزنی و ارزشی معادل ده برابر کالاهای غیر کانتینری است.

ز-علاوه بر آن، حسب مفاد گزارش مورد نظر در برخی از استان ها، از سال های 92 الی 97 بیش از 4293 ردیف کالا به رغم اعلام مراجع تحویل گیرنده کالا و منقضی شدن مدت قانونی در استان های اصفهان، خوزستان، هرمزگان و آذربایجان شرقی هیچگونه اقدامی از سوی گمرک در خصوص صدور اظهارنامه متروکه شدن کالاها انجام نگرفته است. و نیز فقط ارزش تعداد 1154 ردیف کالایی که با تأخیر بیش از یک سال انجام شده بالغ بر 2،464،635 میلیون ریال است.

ح- از طرف دیگر در سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی از مجموع تعداد 4،695 پرونده (ردیف کالایی) متروکه از سال های گذشته تا لغایت سال 96، تعداد 1،999 ردیف کالایی به ارزش گمرکی 2،619،291 میلیون ریال علی رغم پیگیریها ، منجر به اخذ حکم حاکم شرع برای فروش نشده است و همچنین تعداد 2،696 ردیف کالایی به ارزش 9،458،667 میلیون ریال به رغم اخذ حکم حاکم شرع و طرح در مزایده های مکرر توسط سازمان اموال تملیکی تاکنون به فروش نرسیده است. آنچه که به استحضار رسید صورت مساله و استنادات قانونی نسبت به وظایف سازمان های ذیربط در رابطه با رسوب کالا در بنادر و گمرک و نحوه تعیین تکلیف کالا توسط این سازمان ها بود.

چگونه می توان به فوریت از این مسایل و مشکلات عبور کرد ذیلا به آن اشاره می شود:

1- همانطور که در وظایف قانونی سازمان های مورد اشاره ملاحظه می شود از ابتدای ورود کالا در مبادی ورودی کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی می بایست طبق وظایف قانونی، کلیه مشخصات کالاهای وارداتی که در مانیفست وسایط حمل کننده کالا ثبت و ضبط شده از طریقه سامانه الکترونیکی به سانامه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. در صورت دریافت اطلاعات کالاهای وارداتی، از تاریخ تحویل، بر اساس ماده 24 قانون گمرکی صاحب کالا سه ماه فرصت دارد نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید. این مدت تا دو ماه دیگر با موافقت گمرک قابل تمدید است. در غیر این صورت کالا متروکه شده و برای تعیین تکلیف باید به سازمان اموال تملیکی تحویل گردد.

2- رسوب کالا در بنادر و گمرک، مبین این حقیقت انکار ناپذیر است دو سازمان مورد اشاره به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده و در تبادل اطلاعات کالایی دچار نقصان هستند. اتصال بر خط سامانه های الکترونیکی دو سازمان با توجه به تأکید قانون باید به فوریت انجام شود تا کم کاری هریک از دو سازمان که سهمی در رسوب کالاهای ورودی دارند، مشخص گردد.

3- در این فرآیند اجرایی ( تعیین و تکلیف کالاهای وارداتی)، که به ترتیب و به صورت طولی با یکدیگر در ارتباط هستند، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مرتبه سوم این فرآیند طولی قرار دارد. یعنی کالاهایی که پس از ورود به قلمروی کشور، اعلام و تحویل آن به گمرک جمهوری اسلامی ایران می باید ظرف سه ماه الی حداکثر پنج ماه از تاریخ تحویل توسط صاحب کالا ترخیص شود. در غیر اینصورت باید اظهارنامه متروکه شدن آن پس از منقضی شدن زمان ترخیص، توسط گمرک تکمیل و به همراه کالا به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل گردد.

4- طبق تجربه و شواهد تاریخی نشان از این واقعیت دارد که متروکه شدن کالا در گمرک از یک روال عادی و قانونی تبعیت نمی کند. همانطور که در گزارش حسابرس دیوان محاسبات اشاره شده، بالغ بر 4293 ردیف کالایی از سال های 92 الی 1397 فقط در استان های هرمزگان، خوزستان، اصفهان و آذربایجان شرقی، در خصوص صدور اظهارنامه متروکه اقدامی به عمل نیامده و نیز بابت صدور اظهارنامه متروکه 1154 ردیف کالایی به ارزش 2،464،635 میلیون ریال با تاخیر بیش از یکسال، اقدام شده است. اما چاره کار چیست؟ نتیجه گیری و پیشنهاد: کلیه سازمان های ذیربط که در فرآیند اجرایی واردات کالا قرار دارند، و نیز دستگاه هایی که در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می کنند، بنا به وظیفه قانونی، ضمن ایجاد سامانه الکترونیکی، باید سامانه خود را به منظور تبادل یکپارچه اطلاعات به یکدیگر وصل نمایند. بعید به نظر می رسد سازمانی تاکنون نسبت به الکترونیکی کردن سامانه خود اقدامی نکرده باشد. طبق قانون باید به سامانه اموال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وصل شوند. سازمان اموال تملیکی با توجه به آماده بودن زیر ساخت و سامانه به روز شده آمادگی خود را جهت اتصال به سایر سازمان های مرتبط اعلام نمود. در سال 95 ضمن تشکیل جلساتی با روسای سازمان ها نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و …با ارایه پیش نویس تفاهمنامه به مقتضای وظایف و موارد همکاری، آمادگی سازمان اموال تملیکی به تبادل برخط اطلاعات اعلام گردید. درزمان مسؤلیت اینجانب در سازمان اموال تملیکی سعی شد سامانه الکترونیکی سازمان و گمرک جمهوری اسلامی به سامانه سازمان اموال تملیکی به صورت برخط وصل شوند و متروکه شدن کالا بدون دستکاری نیروی انسانی انجام شود، ولی گمرک از وصل شدن برخط سامانه ها اجتناب می نمود. سازمان اموال تملیکی نیز به علت اینکه کلید حل مسایل و مشکلات متروکه شدن کالا را فقط در صدور اظهارنامه خودکار و بدون دخالت دست انسانی به صورت اتصال برخط سامانه های یکدیگر می دانست ، ازاین مهم نمی گذشت . ولی گمرک هم هرگز تسلیم امضای تفاهمنامه ای که این مهم در آن منظور شده باشد، نمی گردید. لذا امضای تفاهمنامه با گمرک به عهده تعویق افتاد. پرواضح بود با بکارگیری این مکانیزم در صورت اتمام فرصت مهلت قانونی، کالای تاریخ منقضی در کارتابل سازمان قرار گرفته و از ید گمرک خارج می شد. در این صورت لابی صاحب کالا هیچ تاثیری در به تعویق انداختن ترخیص کالا ندارد. این مکانیزم سبب ترخیص فوری کالا توسط صاحب کالا شده یا باید شاهد تسلیم ومتروکه شدن کالای خود به سازمان اموال تملیکی باشد و تعیین تکلیف و فروش آن توسط سازمان انجام گیرد. در شرایط فعلی اقتصادی این مکانیزم بسیار کارساز بود، به منظور فرونشاندن التهابات بازارکه به عرضه مستمر کالا نیاز است، بکارگیری این مکانیزم ضمن اینکه از احتکار کالا در گمرک جلوگیری می کند از التهابات بازار به سبب عرضه مستمر کالا می کاهد. پیشنهاد: الف- دولت باید عزم خود را جزم نموده و این مشکل کاستی های تبادل اطلاعات که با اتصال سامانه های الکترونیکی سازمان هایی نظیر بنادر، گمرک و سازمان اموال تملیکی مرتفع خواهد شد، به سرانجام رساند. این گام اول از رسوب کالاجلوگیری خواهد نمود.

ب،کالاهای رسوبی در بنادر ممکن است به چند علت اتفاق افتاده باشد: کالاهای ورودی ممکن است بدون ثبت سفارش ، وارد کشورشده باشد. در این صورت اگر کالاهای وارد شده جزو کالاهای مجاز یا مجاز مشروط باشد با اعلام آن به گمرک اجازه ترخیص به صاحبان کالا(بدون انتقال ارز) داده شود. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا در فرصت قانونی داده شده، بلافاصله اظهارنامه متروکه صادر، جهت تعیین تکلیف و فروش تحویل سازمان اموال تملیکی گردد.

1- ممکن است کالاهای ورودی غیرمجاز یا ممنوع بوده و در اماکن و انبارهای بنادر رسوب کرده باشد. دراین صورت نیز اطلاعات کالاهای ورودی باید به گمرک اعلام و طبق قوانین گمرکی نسبت به مرجوع نمودن کالای غیرمجاز توسط صاحب آن،اقدام گردد. در خصوص کالای ممنوعه و نیز در صورت عدم مرجوع نمودن کالای غیرمجاز توسط صاحب کالا، کالا ضبط شده و جهت امحاء یا هرگونه اقدام قانونی دیگر تحویل سازمان اموال تملیکی شود.

2- اگر چنانچه به هر دلیل کالا در مهلت قانونی به گمرک اعلام نشود، یا بدون رعایت تشریفات گمرکی از بنادر وارد قلمرو کشور شود، کالاهای رسوبی و کالای خارج شده به منزله کالای قاچاق محسوب شده و با آن مطابق قانون قاچاق و ارز رفتار خواهد شد.

3- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط کالاهای متروکه را که مدت قانونی زمان ترخیص آن ها به اتمام رسیده و صاحبان کالا به هر دلیل موفق به ترخیص کالای خود نشده اند از طریق سامانه اعلام نماید. منبعد نیز با توجه به اتصال دو سامانه گمرک و سازمان اموال تملیکی، نسبت به انتقال اطلاعات کالای متروکه به صورت برخط اقدام نموده و اظهارنامه متروکه آن توسط سازمان اموال تملیکی صادر شود. به این ترتیب هیچ کالایی بدون تعیین تکلیف در انبارهای گمرک نمی ماند و از اتلاف کالا و از دور زدن قانون و از تبانی جلوگیری خواهد شد.

4- سازمان اموال تملیکی موظف است پس از اخذ حکم حاکم شرع که اخذ آن با توجه به تجارب قبلی طولانی ، سریعا نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید. در صورت برگزاری مزایده در دو سه نوبت و عدم فروش کالا، از سایر روش های فروش که قانون اجازه آن را به سازمان داده شده نظیر حراج الکترونیکی و مذاکره اقدام نماید. مواردی از رسوب و تعیین تکلیف کالا بر شمرده شد. چاره کار اتصال برخط سامانه الکترونیکی دستگاه های مرتبط که در طول یکدیگر قرار دارند ، می باشد . انجام امور اشاره شده بدون اصلاح قوانین و مقررات مربوط به قابلیت اقدام دارد و نیزدر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ، مشابه مواردی است که به استحضار رسید ومانند رسوب کالا در بنادر کشور و گمرک است. نقش هریک از سازمان های مورد اشاره ومناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به اینکه دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است باید همکاری و سهم خود را در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در آن مناطق به عمل آورند. در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق که تحویل سازمان اموال تملیکی می شود، به علت غامض و پیچیده بودن آن از حوصله این گزارش خارج است وراه حل خودش را داردوباید در یک فرصت دیگر به آن پرداخت . 

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

رئیس شورای رقابت: ورود خودرو به بورس با محدودیت عرضه مشکلی را حل نمی‌کند- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا شیوا در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو در کشور یک بازار انحصاری است، افزود: یکی از وظایف شورای رقابت اینکه بر بازارهای انحصاری نظارت داشته باشد تا انحصارگر نتواند به قیمت انحصاری به مصرف کننده کالا بفروشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی همچنین با اشاره به اینکه شورای رقابت با قیمت دستوری مخالف است، اظهار داشت: اگر بازار آزاد و رقابتی باشد به هیچ وجه این شورا در بازار مداخله نمی کند چون مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ها را تنظیم خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت گفت: وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است.

وی افزود: ورود خودرو به بورس با وجود محدودیت عرضه نه تنها نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت های بالاتری در بورس کشف شود.

شیوا بیان داشت: شورای رقابت موظف است با ورود به بازار انحصاری در قیمت گذاری مداخله کند تا قیمت کالا برای مصرف کننده منصفانه باشد.

وی ادامه داد: بازار خودرو در حال حاضر با ممنوعیت واردات کاملا انحصاری است و در این شرایط باید شورای رقابت برای قیمت گذاری منصفانه وارد عمل شده تا شرایط بازار براساس منافع تولید کننده و مصرف کننده ساماندهی شود.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه طرح عرضه خودرو در بورس کالا دارای ابهامات و بحث های زیادی است، گفت: بورس محلی برای عرضه کالاهای غیر انحصاری است از اینرو مشمول خودرو نمی شود.

وی افزود: کشف قیمت خودرو در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف کننده واقعی نیست.

شیوا با بیان اینکه در حال حاضر عرضه خودرو به مراتب پائین تر از تقاضاست، اظهارداشت: کالاهای که در بورس مورد معامله قرار می گیرد میزان عرضه و تقاضایشان با هم برابری می کند.

وی به رادیو اقتصاد یادآورشد: شورای رقابت در رابطه با کالاهای انحصاری وظیفه دارد قیمت ها را منصفانه اعلام تا به دست مصرف کننده واقعی برسد اما زمانی که قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

بایدها و نبایدهای عرضه خودرو در بورس از زبان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره «طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو» و تاثیر استفاده از ظرفیت بورس بر ساماندهی این حوزه، گفت: قیمت‌گذاری خودرو ارتباط چندانی با محل عرضه ندارد بلکه بحث اصلی این است که تغییرات نرخ ارز چه تاثیری در بهای تمام شده تولید خودرو دارد.
نماینده مردم در کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مشخص شود که از قیمت کنونی خودرو چه میزان حباب بوده و افزایش تولید، تا چه میزان می‌تواند قیمت‌ها را منطقی کند.
وی اضافه کرد: براساس بررسی‌های انجام گرفته بخشی از تقاضاها که موجب افزایش قیمت شدید خودرو شده، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری بوده و مصرفی نیست، در دنیا نه تنها خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود بلکه مانند برنج، یخچال و… مصرفی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مشکلات کنونی نظام اقتصادی موجب شده، مردم به دنبال خرید کالاهای مصرفی مانند خودرو برای سرمایه‌گذاری باشند، ادامه داد: مادامیکه تقاضای غیرواقعی موجود در بازار با روش‌های واقعی حذف نشود، نگرانی از استمرار وضعیت کنونی وجود دارد.

تاثیر تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تولید خودرو باید محاسبه شود
پورابراهیمی با بیان اینکه تاثیر تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تولید خودرو باید محاسبه شود، افزود: بهای تمام شده خودرو به همراه سود معقول می‌تواند مبنای قیمت‌گذاری چهارچرخ‌ها باشد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اگر حذف تقاضای غیرواقعی و محاسبه بهای تمام شده تولید براساس تغییرات نرخ ارز مبنا قرار گیرد، محل عرضه خودرو تغییری در قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند.

تولید خودرو مازاد به معنای ایجاد هزینه فرصت در اقتصاد کشور است
وی ادامه داد: ممکن است تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو، موجب تولید مازاد شود، به این معنا که پارکینگ‌ها به محلی برای انباشت خودرو تبدیل شوند؛ تولید خودرویی که استفاده نشده و در پارکینگ‌ها می‌ماند به معنای ایجاد هزینه فرصت در اقتصاد کشور است مانند ساخت ساختمانی که استفاده نمی‌شود و به مرور زمان مستهلک می‌شود.
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: اگر تقاضای کاذب بازار خودرو حذف شده و تاثیر نرخ ارز بر بهای تمام شده تولید آن مشخص شود، بازار چهارچرخ‌ها ساماندهی می‌شود.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

رئیس سازمان دامپزشکی: قاچاق دام دوباره شایع شد- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صفرعلی ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت در ارتباط با فروش حیوانات در سایت‌های اینترنتی گفت: از یک ماه گذشته هرگونه فروش دام در سایت دیوار ممنوع شده و همچنین اجازه فروش سگ و گربه داده نمی‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ارتباط با وضعیت بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گفت: این بیماری که در سال‌های گذشته کشور را درگیر کرده بود اکنون شرایط مناسبی دارد به طوریکه ما در آن سال‌ها به خاطر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به حدی طیور معدوم کردیم که گونی برای جمع‌آوری این پرندگان پیدا نمی‌کردیم.

وی همچنین در ارتباط با بیماری تب سه روزه دام گفت: این بیماری ویروسی است و توسط حشرات منتشر می‌شود و به طور معمول در مراکز دامداری قابل مشاهده است که مسائل بهداشتی را به خوبی رعایت نمی‌کنند.

ماکنعلی تاکید کرد: سرعت سرایت این بیماری بالاست اما مرگ و میر آن کم و قابل درمان است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: در ابتدا به دلیل محدودیت اختصاص ارز به موقع نتوانستیم واکسن‌های مور نیاز این بخش را از ژاپن وارد کنیم اما اکنون در دسترس تولیدکنندگان قرار دارد.

وی گفت: در حال حاضر کانون‌های این بیماری فروکش کرده و دیگر مشکل جدی از این بابت نداریم و در آخرین مورد در خوزستان 20 گاو تلف شد.

واکسن تب سه روزه در کشور تولید و در مرحله آزمایش بالینی قرار گرفت

ماکنعلی گفت: ساخت واکسن تب 3 روزه در کشورمان انجام شده است و در مرحله آزمایش بالینی بر روی دام قرار دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: واکسن تب سه روزه جزو واکسن‌های گران قیمت به حساب می‌آید به طوریکه نرخ هر دز آن 160 تا 170 هزار تومان است که خوشبختانه این واکسن سال آینده از محل تولید داخل تامین خواهد شد.

ابتلای افراد به بیماری تب کریمه کنگو 57 درصد کاهش یافت

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره وضعیت بیماری تب کریمه کنگو، اظهار کرد: بر اساس آماری که وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی در اختیار ما قرار داده است ابتلای افراد به این بیماری در سال جاری 57 درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ارتباط با دلایل کاهش ابتلای افراد به بیماری تب کریمه کنگو به عنوان بیماری مشترک میان انسان و دام گفت: در سال جاری اکوسیستم و وضعیت بارش‌ها در مقایسه با سال گذشته تغییر کرده است، همچنین سیستم‌های تشخیص گزارش‌دهی و آموزش و ترویج در مقایسه با قبل بهبود یافته است و در نهایت از تعداد مبتلایان به این بیماری در کشور کاسته شده است.

ماکنعلی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم درباره پملب مراکز  درمانی دامپزشکی در مناطق شهری و سلامت محور به حساب نیاوردن این مراکز توسط وزارت بهداشت و شهرداری گفت: در این ارتباط جلسه‌ای در مجلس قبل برگزار و مقرر شد تا در این خصوص شهرداری تهران از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی استعلام بگیرد. بر این اساس وزارت بهداشت نیز در پاسخی غیرقابل انتظار اعلام کرد که کلینیک‌های دامپزشکی مانند کلینیک‌های انساین سلامت محور نیستند.

وی افزود: بر این اساس واحد حقوقی وزارت بهداشت کلینیک‌ها و مراکز درمانی دامپزشکی را سلامت محور به حساب نیاورده و شهرداری تهران اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بر اساس پیگیری‌های بنده جلسه‌ای با حناچی شهردار تهران در روزهای آینده برگزار می‌شود تا در این ارتباط صحبت شود تا دامپزشکان با توجه به نقش سلامت محوری که دارند بتوانند در مناطق شهری فعالیت کنند.

ماکنعلی اظهار کرد: در این هفته جلسه‌ای با معاون وزیر بهداشت و شهردار تهران برگزار می‌کنیم و امیدواریم که از هفته آینده مشکل دامپزشکان برای فعالیت در مناطق شهری حل شود.

وی تاکید کرد: فعالیت دامپزشکان جزء فعالیت‌های سلامت‌محور است که واحد حقوقی وزارت بهداشت با کج‌سلیقگی به این موضوع نگاه کرده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

تاکید رئیس جمهور بر تامین ارز کالاهای اساسی و بخش تولید/ بازگشت تعادل به بازار ارز درپی بازگشایی مرزها- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی خواست به حضور پرقدرت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی ادامه دهد و در عین حال با همکاری نهادهای ذیربط نظارت بر بازار ارز را با جدیت دنبال کند تا بازار دستخوش بازی‌های روانی و عملیات رسانه‌ای مخرب بعضی سودجویان نشود.

رئیس جمهور در گفتگو با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز گفت: اقدامات بانک مرکزی از نظر تأمین گسترده منابع مورد نیاز ارزی واردکنندگان در سامانه نیما و نیز مداخلات هدفمند و علمی در بازار ارز در روزهای گذشته و همچنین اقدامات ویژه بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو باید با قدرت ادامه یابد.

روحانی خواستار تداوم حضور پرقدرت بانک مرکزی در تأمین ارز نیازهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی شد و اظهار داشت: اطمینان دارم صادرکنندگان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با عرضه ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصاد، بانک مرکزی را در تأمین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و مدیریت بازار همراهی خواهند کرد. بانک مرکزی باید عرضه ارز نیمایی را تقویت کرده و بر تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه کارخانجات متمرکز شود.

وی از بانک مرکزی خواست تلاش‌ها برای آزادسازی و بازگرداندن منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در دیگر کشورها را با جدیت بیشتر پیگیری کند و تصریح کرد: با توجه به بازگشایی تدریجی مرزهای کشور بعد از مراقبت‌های دوران شیوع کرونا و بازگشت صادرات و واردات کشور به روال قبل، امیدواریم هر چه سریع‌تر تعادل به بازار ارز بازگردد.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

رئیس خانه معدن: مدیریت هوشمندانه و قوی شرکت مس جهش تولید را محقق می کند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در گفت‌وگو با مس‌پرس گفت: ما به‌عنوان یک تشکل معدنی صنعت مس را با توجه به خاص بودن و استراتژیک بودنش در کشور و بازارهای جهانی رصد می‌کنیم و نگاه ما این است که در مجموعه مس دکتر اردشیر سعدمحمدی با یک مدیریت هوشمندانه و قوی خواستار تحقق جهش تولید در صنعت مس است.

بهرامن با بیان این مطلب افزود: ما به‌عنوان یک تشکل همیشه قدردان شرکت مس بودیم چراکه این شرکت یک مجموعه به تمام معنا مهندسی است و مسائل خودش را در درون مجموعه به‌طور کامل مدیریت می‌کند و با رویکرد که در توسعه و افزایش تولید دارد نقش امانت‌داری را برای سهامدارانش به‌طور کامل ایفا می‌کند.

بهرامن تصریح کرد: اگر شرکت مس در سال 98 موفق بود مدیون حرکت دقیق مطابق با برنامه بود و حتی  در سال گذشته شاهد این بودیم که شرکت مس از نقشه راه صنایع معدنی که مصوب مجلس و دولت است جلوتر بود.

رئیس خانه معدن ایران با بیان این‌که در سال گذشته برنامه‌های اکتشافی شرکت مس خیلی خوب اجرا شد اظهار داشت: همچنین در سال گذشته شاهد بهره‌برداری از یکسری برنامه‌‌های توسعه‌ای شرکت مس بودیم که منجر به افزایش ظرفیت تولید مس شد و بخشی از برنامه‌های افزایش تولید در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تأکید کرد:  به‌طورقطع جهشی تولیدی که انتظار داریم رخ بدهد در صنعت مس با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که دارد انجام خواهد شد.

بهرامن بابیان این‌که پیشنهاد ما به‌عنوان یک تشکل معدنی این است که شرکت مس در زیربناها سرمایه‌گذاری بیشتری کند گفت: با موفقیت و رشد شرکت مس طبیعتاً شرکت‌های صنایع پایین‌دستی مس نیز موفق می‌شوند و رشد بیشتری خواهند داشت.

رئیس خانه معدن ایران با قدردانی از نگاه مثبت سعد محمدی به مجموعه‌های پیمانکاری صنعت مس گفت:  خوشبختانه در سال جاری و برای تحقق برنامه‌های جهش تولید هماهنگی‌های خوبی بین شرکت مس و مجموعه‌های پیمانکاری و بخش خصوصی ایجاد شده است تا برنامه‌های تولیدی و توسعه‌ای تحقق کند.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

گزارش رئیس کل بانک مرکزی پس از سفر به عراق


به گزارش اقتصادنیوز ، امروز توفیقی شد که دریک سفر ۸ ساعته، به همراه هیئتی از بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نیرو و شرکت گاز، به بغداد، با نخست وزیر، وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی عراق دیدار و مذاکره کنیم

سال گذشته توافقنامه خوبی، درخصوص نحوه استفاده ازمنابع ناشی از صادرات گاز وبرق به عراق، امضا کردیم. لیکن بخاطر برخی مشکلات، تفاهم نامه بطور کامل عملیاتی نشده بود.

در مذاکرات امروز درخصوص نحوه اجرای تفاهم نامه و استفاده از منابع بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی و دارو به نتایج خوبی رسیدیم که انشاالله از هفته آینده مراحل عملیاتی آن آغاز خواهد شد.

ارزش صادرات گاز و برق ایران به عراق سالیانه، چندین میلیارد دلار است. بعلاوه، میلیاردها دلار از منابع بانک مرکزی نیز در این کشور است که درمورد نحوه استفاده از آن براساس تفاهمنامه سال گذشته به توافق رسیدیم.

جناب آقای کاظمی نخست وزیر عراق ضمن تأکید بر همکاری کشور عراق در رفع مشکل پرداخت به ایران بابت برق و گاز، تصریح کرد: با مسئولان مربوطه در این امر، جلساتی داشته ام و در جریان مشکلات هستم، از آنها خواسته ام که برای برطرف کردن این قبیل مسائل همکاری لازم را داشته باشند و پیغام ما برای دوستان‌مان در تهران این است که کشور عراق در این مسیر گام برمی‌دارد. ایشان یادآور شد: در خصوص حل مشکلات انتقال پول به شیوه تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی با شما هم توافق کامل داریم و همکاری لازم را به عمل می آوریم. علاوه براین تجار عراقی نیز علاقمند به همکاری هستند و شخصاً دستور داده‌ام مشکلات مرتبط با پرداخت ایران حل شود.

اراده نخست وزیر محترم وسایر مسئولین عراق، بر گسترش همکاری‌ها و مراودات تجاری و مالی بین دوکشور، نوید افزایش مبادلات دو کشور را می‌دهد.

جا دارد از تلاش‌های سازندهٔ سفیر محترم کشورمان در عراق قدردانی کنم.

دسته‌ها
Uncategorized

آیا بازار مسکن فرمان ارزانی رئیس جمهور را می‌پذیرد؟ +فیلم


اقتصادنیوز: حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت به وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا راهکارهای مهار تورم بخش مسکن را بررسی کنند. همچنین رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با عبدالناصر همتی خواهان مهار قیمت‌ها در بازار مسکن شد.

دسته‌ها
Uncategorized

تماس تلفنی روحانی با زنگنه/ تأکید رئیس جمهور بر تکمیل پروژه ها با توان داخلی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی پس از شنیدن گزارش بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره آخرین وضع پروژه‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی در سال جاری، به تاثیر مستقیم فعال بودن این بخش در جهش تولید اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم تمامی پروژه‌های نفتی به ویژه در حوزه پتروشیمی با استفاده از توان و ظرفیت‌های متخصصان کشورمان هرچه سریعتر به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در حوزه‌های مختلف فعالیت مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با کمترین آسیب از لحاظ ابتلا به کرونا مواجه بوده‌ایم، از تمامی کارکنان و مهندسان و کارگران صنعت نفت که در ماه‌های اخیر با وجود شرایط سخت شیوع بیماری کرونا با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حوزه‌های کاری خود حاضر بوده و با تمام توان در مسیر خدمت به کشور و مردم تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، زنگنه در این گفت‌وگو گزارشی از روند اجرای پروژه‌های اولویت دار صنعت نفت از جمله طرح‌های پارس جنوبی، طرح پایانه جاسک و خط لوله هزار کیومتری گوره- جاسک و طرح‌های پتروشیمی و پروژه‌های غرب کارون و چگونگی حل برخی مشکلات پیش رو به رئیس جمهور ارائه کرده است.

انتهای پیام/

دسته‌ها
Uncategorized

آمار نگران‌کننده رئیس اتحادیه صنف اغذیه‌فروشان و موادغذایی تهران از وضعیت این صنف در دوره کرونا!


صنف اغذیه در این روزگار کرونایی واقعا فقط ۱۰ درصدش فعال بوده؟

بله، این ویروس منحوس روی همه حوزه‌های کاری به‌طور گسترده تاثیر منفی داشته و صنف پزندگان و اغذیه ‌فست‌فود نیز تا ۹۰ درصد تعطیل شده.

دلخوشی آن ۱۰ درصد برای فعالیت؟

به‌صورت بیرون‌بر فعالند برای اینکه چراغ‌های مغازه خاموش نشود وگرنه استفاده چندانی برایشان ندارد.

وضعیت کارگرها چطور است، بسیاری هم که بیمه نیستند؟

اکثر واحدهای برند تا ۵۰۰نفر پرسنل داشتند، برخی برندها در تهران تا ۱۳ شعبه دارند، حتی در شهرستان‌ها شعبه دارند الان اکثر کارگرها بیمه شده‌اند.

این ویروس در اسفندماه نازل شد که برای ما «فصل» فروش است و معمولا واحدها چندماه پیش‌تر با خرید مواد اولیه طوری زمان‌بندی می‌کنند که در اسفندماه کسب‌وکارشان گل کند.

پس اوج فعالیت و درآمد صنف شما همین فصل بوده که از دست رفته؟

بله. واحدها دچار ضرر مضاعف شدند حتی مواد اولیه تاریخ مصرف‌دار فروش نرفت و…

پس اوضاع خوبی ندارید؟

عرض کردم. صنف ما واقعا دچار عسر و حرج شده.

حدس می‌زنید چند نفر بیکار شده‌اند؟

فعلا مشخص نیست. خیلی واحدها به ویژه برندها، حق بیمه کارگرانشان را با وجود بیکاری‌شان واریز می‌کنند و بیمه‌ها فعلا برقرار است تا ان‌شاءالله این وضعیت سفید شود.

تعداد واحدهای صنفی فعال تهران؟

حدود سه هزار واحد. با پروانه.

حداقل کارگرهای هر واحد به جز برندها؟

واحدهای بزرگ اکثرا تا چهل، پنجاه نفر پرسنل دارند اما میانگین هرکدام را پنج تا شش نفر حساب کن.

برای جبران زیان‌های صنفی پیشنهادهایی به دولت ندادید؟

چرا الان متن درخواست پیش روی من است چند درخواست اصلی داریم.

نخستین درخواست از دولت؟

اعطای تخفیفات و تعدیل‌های مالیاتی اعم از مالیات عملکرد و ارزش افزوده.

دومین تقاضا؟

شهرداری عوارض دریافت نکند.

دیگر؟

معافیت پرداخت حق بیمه کارگران برای مدت معلوم.

چهارم؟

لحاظ بیمه بیکاری برای کارکنان و کسبه.

پنجم؟

شمول مقررات بیمه بیکاری حداقل سه‌ماهه برای صاحبان واحدهای صنفی.

ششم؟

اعطای وام‌های کم‌بهره.

هفتم؟

 جبران خسارت مواد اولیه تاریخ مصرف‌دار.

هشتم؟

استمهال ارسال اظهارنامه مالیاتی و منظورنکردن جریمه دیرکرد.

به کدام تقاضا ترتیب اثر داده شده؟

در ارتباط با مالیات چندماهی مهلت داده‌اند اما درباره دیگر موارد درخواستی تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده.

کسانی هستند که مستاجر واحد صنفی‌اند تکلیف این خسارت‌دیدگان چه می‌شود؟

متاسفانه خیلی ضرر کردند البته با پیگیری‌های برخی مالک‌ها ۳۰ تا ۵۰ درصد از اجاره کم کرده‌اند. برخی مالک‌ها اسفند و فروردین اجاره نگرفته‌اند.

برندهای شاخص برای واحدهای استیجاری برای دکور و مبلمان مغازه و… هزینه‌های زیادی کرده‌اند تکلیف چنین زیان‌هایی چه می‌شود؟

شما حساب کن برخی برندها برای یک واحد ۲۰۰، ۳۰۰ متری بالای یک میلیارد هزینه کرده برای فضاسازی. چون هزینه‌ها سرسا‌آور است.

پس واقعا خیلی‌ها دچار عسر و حرج شده‌اند!

بله ضمن اینکه خیلی از واحدها نیز «گنجشک‌روزی»اند یعنی اگر مغازه‌شان یک روز کار نمی‌کرد شب برای زن و بچه‌شان چیزی نمی‌توانستند خانه ببرند. این چنین مشکلاتی رخ داده.

اما شایع است که این صنف تا ۵۰ درصد سود دارد؟

صنف ما از اصناف کم‌درآمد و ضعیف است. حدود ۸۰ درصدشان درآمد متوسط دارند و به شدت آسیب‌پذیرند. زیرا در سطح تهران به قدری واحد صنفی ایجاد شده که به حد اشباع که چه عرض کنم، از زمان خیلی پیش‌تر از کرونا به حد بحران رسیده بود! دوما کسی جرات نمی‌کند چنان سودهایی داشته باشد.

لطفا بیشتر توضیح دهید.

زیرا بحث رقابت است هر واحد می‌خواهد نازل‌ترین قیمت و باکیفیت‌ترین جنس را عرضه کند تا چراغ مغازه‌اش روشن باشد. الان در این صنف رقابت‌ها تنگاتنگ است.

پس رقابت بی‌رویه در این صنف هم مخل است و نه سازنده؟

 در صنف‌های دیگر هم رقابت بی‌رویه اغلب مخل کسب‌وکار است. اما در صنف ما این واقعیت بدتر است؛ اینکه در یک خیابان مثلا ۱۰ واحد صنفی لازم است اما می‌بینید ۵۰ تا باز می‌شود! اغذیه‌فروشی هم که بورس‌پذیر نیست.

اوایل کرونا اگر می‌دانستید چنین تاثیر گسترده‌ای خواهد داشت چه توصیه‌ها و راهکارهایی به همکاران می‌دادید؟

واقعیتش این کرونا بلایی بود که ناگهانی آمد. صنف مواد غذایی با مردم و خانواده سروکار دارد. خانواده‌ها که بیرون می‌آیند در کنار خرید و گردش غذایی هم بیرون می‌خورند اما در این دوران ناگهان ورق برگشت. هیچ کاری از دستمان بر نمی‌آمد چه‌کار می‌توانستیم بکنیم.

از سوی همکاران چه انتقادهایی می‌شود؟

واحدهای تحت پوشش ما انتقاد و اعتراض دارند. تلفن می‌زنند و مراجعه می‌کنند ولی ما تنها کاری که توانستیم بکنیم نامه به اتاق اصناف تهران و ایران و وزارت بازرگانی دادیم. کاری دیگر از دستمان بر نمی‌آید. صدمه دیدیم واقعا.

دولت که گفته به کمک آسیب‌دیدگان می‌آید؟

تا حالا که در حد حرف بوده و ما هیچ کمکی ندیده‌ایم.

دولت توان مالی کمک بلاعوض مانند دیگر کشورها ندارد. اما وعده و وعید داده‌اند برای پرداخت وام کم‌بهره. این سیاست کارساز است؟

واحدهای بسیاری هستند که اگر کمک دریافت نکنند دیگر نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهند که خودش خطر بزرگی است. واحدهایی که اگر روزانه کار نمی‌کردند زن و بچه‌هایشان نیازمند می‌شدند الان بسته شده و سرمایه‌ای ندارند تا به کار بپردازند دولت باید این بخش را دریابد و وام بلاعوض بدهد تا به بیکاران اضافه نشود ولی متاسفانه دارد همان می‌شود.

پس درآمد اغلب واحدها در هر صورت پایین است، چه کرونا بماند چه برود.

در گذشته ما حریم امن داشتیم و امنیت صنفی برقرار بود به خاطر مثلا مهار یا پنهان کردن بحران بیکاری این فضا و حریم امن را برداشته‌اند که اشتباه بود چون در هر شغلی باید حد و حدودی باشد آیا درست است در یک خیابان چند واحد اغذیه وجود داشته باشد؟

شده یکی بود یکی نبود در هر خیابان، کُلی اغذیه‌فروشی بود؟

ما بالاخره به مسوولان حرف و اعتراض و نظرات‌مان را می‌رسانیم و آنها هستند که تصمیم‌گیرنده‌اند. برخی وقت‌ها هم زیاد اصرار کنیم می‌گویند به‌خاطر خودتان می‌گویید که چندتا واحد صنفی دارید!

ولی شما که نماینده یک صنف هستید هرچند صاحب واحدهایی هم باشید!

منطق نباشد این حرف‌ها هم زده می‌شود صنف ما بالای ۸۰ درصد مظلوم واقع شده چون صنف ضعیفی هستیم بیشتر ضررکرده‌ایم.

گردش مالی صنف شما قابل احصا است که دریابیم در این دوران میزان ضرر و زیان‌تان چه قدر بوده است؟

می‌شود این  را جمع و تفریق کرد هرچند تاکنون انجام نشده ولی در کل ما سه هزار واحد صنفی و شماری واحدهای بدون پروانه داریم ولی رقم بالایی است؛ کم نیست حتی آن ۱۰ درصد فعال هم زیان‌ده است.

سکوی پرتابی و امیدی نیست؟

امید واحد صنفی به اتحادیه‌اش است ما هم که تحت پوشش اتاق اصناف تهران و در راس آن اتاق ایران و «صمت» هستیم. ما که خودمان نمی‌توانیم وام بدهیم خود اتحادیه سه ماه است که درآمد ندارد و تعطیل است.

راهکار برون‌رفت از این وضعیت؟

خود مسوولان بیایند بررسی کنند و برنامه بدهند تا وضع از این بدتر نشود. چرخه فروش و تولید و پخش زنجیروار به هم ربط دارند ما بیشتر مصرف‌مان پنیر، گوشت مرغ، سوسیس و… است که اگر یکی از زنجیره‌ها آسیب ببیند دیگران هم متاثر می‌شوند. مثلا در این مدت ارزانی مرغ به خاطر بسته بودن اغذیه‌فروشی‌ها بوده است که مصرف پایین آمد و تولید بالا بود.

پس حال عمومی صنف شما اصلا خوب نیست؟

اصلا. ضربه مهلکی خورده. بی‌سابقه در تاریخ.

فراتر از این همه تلخی از خوشی‌ها و خاطرات خوب اتحادیه بگویید.

در این سی و اندی سال من از اول حقوق نگرفتم برای رضای خدا با عرق صنفی تلاش کردم مشکل مراجعان حل بشود و گرهی باز کنیم اینها مایه شادی است.

اطلاع دارید در کشورهای دیگر چه کمک‌هایی از سوی دولت‌شان برای اتحادیه‌ها منظور شده؟

تا جایی که خبر دارم در آمریکا و اروپا یکایک این واحدهای زیان‌دیده شناسایی شده‌اند. واحدهای بسته شده تحت حمایت‌ هستند و کمک می‌گیرند. اینجا در ارتباط با اظهارنامه‌های مالیاتی چند ماهی فرجه داده‌اند و بس. ولی خودشان هم می‌دانند با این احوال کسی نمی‌تواند اظهارنامه بدهد.

و از رخدادهای صنفی خوب؟

این اتحادیه در کار‌های نیک هم فعال است. در رزن استان همدان و روستاهای محروم اردبیل هفت هشت تا مدرسه ساختیم و در کارهای نیک دیگر هم فعال هستیم. سال گذشته حدود ۸۰ مورد جهیزیه برای نوعروس‌های نیازمند تهیه کردیم. هرچند گفتن ندارد.

15-01