دسته‌ها
Uncategorized

ایرانی ها چقدر کار می کنند ؟


به گزارش اخبار اقتصادی ،‌بر اساس گزارش مرکز آمار از نتایج سالانه طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری کشور در بین افراد ١٥ ساله و بیش‌تر گویای آن است که فعالیت «رسیدگی و خودمراقبتی» با ١١ ساعت و ٣٤ دقیقه، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز را به اختصاص داده است.

بررسی الگوی گذران وقت بر اساس نتایج سالانه این طرح در بین افراد ١٥ ساله و بیش‌تر گویای آن است که بعد از فعالیت «رسیدگی و خودمراقبتی» با ١١ ساعت و ٣٤ دقیقه، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به گروه‌ فعالیت «فرهنگ، فراغت، رسانه ­های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ٤ ساعت و ١٩ دقیقه، «خدمات خانگی بدون مزد، برای اعضای خانوار و خانواده» با ٢ ساعت و ٥١ دقیقه، «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ٢ ساعت و٤٦ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی» با ١ ساعت و ٣٦ دقیقه بوده است. همچنین متوسط کم‌ترین زمان صرف شده درشبانه روز مربوط به گروه‌ فعالیت‌ «کارداوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد» با ٢ دقیقه بوده است.

در بین مردان، بعد از فعالیت «رسیدگی و خودمراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده درشبانه روز به ترتیب مربوط به «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ٤ ساعت و ٥٩ دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه ­های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ٤ ساعت و ٣٥ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی» با ١ ساعت و ٢٧ دقیقه بوده است.

در بین زنان نیز متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده بعد از فعالیت «رسیدگی و خودمراقبتی»،به ترتیب مربوط به «خدمات خانگی بدون مزد، برای اعضای خانوار و خانواده» با ٤ ساعت و ٤٦ دقیقه، سپس «فرهنگ، فراغت، رسانه­ های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ٤ ساعت و ٣ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی» با ١ ساعت و ٤٤ دقیقه در یک شبانه‌روز بوده‌ است.

مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و در گروه اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد، زمان کمتری اختصاص می‌دهند.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *